Vad är Aspen?

Aspen är en blivande bio, scen och bistro i Aspudden. Sedan sommaren 2018 arbetar kulturföreningen Aspen med att ta över och etablera verksamhet i före detta biograf Aspens lokaler. Aspen är ett gräsrotsprojekt som drivs av engagerade i närområdet och södra förorterna.

Verksamheten kommer att bestå av en salong med strax över hundra platser anpassad för film och scenkonst, och ett kulturtorg bistro med fullt utrustat restaurangkök. Kulturtorget är en yta för kulturevenemang, möten, samtal, mat och dryck. Aspen kommer att ha öppet varje dag och erbjuda filmvisningar och andra kulturaktiviteter. Lokalerna kommer att anpassas för filmvisning, scenkonst, möten och andra typer av kulturevenemang.

Vi behöver ditt stöd! Läs mer här!

Lokalerna genomgår för närvarande en omfattande renovering. Avsikten var att öppna under september år 2020 men på grund av rådande restriktioner på grund av covid-19 avvaktar vi för närvarande öppningen av verksamheten.

Lokalerna kommer också att hyras ut till dig som arrangör av kulturverksamhet eller för dig som behöver lokaler för möten, privata evenemang.

Aspen har stöd från Stockholm stads kulturförvaltning, ABF Stockholm och Svenska Filminstitutet.