Lokalen

Fastigheten byggdes på 1940-talet. Gamla Biograf Aspen var i drift från 1951 till 1962 och tillhörde Axel Ströms biografkedja Apollobiograferna. Aspen var en av Aspuddens tre biografer där de andra var Jarlabiografen på Härbärgesvägen (idag riven, kallades också Lusoperan) och Tärnan på Fågeltorget (idag Netto-butiken). Det finns väldigt lite dokumentation om gamla Aspen, vi tar gärna emot bilder och historier av den som har!

Vi har fått stöd från Stockholms stad och Svenska Filminstitutet och har med hjälp av dessa kunnat göra förarbeten och ta fram ritningar. Nu har vi fått tillgång till lokalen och håller på att starta byggprojektet. Med er hjälp kommer vi att kunna bygga den moderna kvartersbiograf och bistro som finns i våra drömmar – och förhoppningsvis i era!

Projektgruppen har genomfört en projektering av lokalerna och utrett möjligheterna för fullgod ventilation, moderna brandkrav, tillgänglighet, vatten och avlopp och ljudisolering.

Vi kommer att sätta igång byggprojektet under slutet av 2019 och planerar att vara klara med den första fasen under hösten 2020. I den ingår bland annat biosalongerna, bistro med restaurangkök och toaletter.